predstavljanje

 Ja i moj engleski – Kako se najbolje predstaviti i što reći prilikom upoznavanja?

 Ja i moj engleski – Kako se najbolje predstaviti i što reći prilikom upoznavanja?

Poznavanje bar jednog stranog jezika je odavno postalo norma u privatnom i poslovnom životu. Danas se engleski jezik koristi kao lingua franca – jezik šire međunarodne komunikacije koji koriste govornici različitih materinskih jezika (English as a lingua franca/ELF). Toj široj upotrebi engleskog jezika pridonijeli su, nakon britanskih kolonija u kojima se engleski koristio kao zajednički…